HLAVNÁ MYŠLIENKA PROGRAMU

Dôvera a etika je kľúčovým faktorom pre úspešnosť podnikania v 21. storočí. Ako prvý túto ideu pri rozvoji manažérov načrtol John Blakey vo svojej knihe The Trusted Executive. Náš program transformuje túto víziu do denno-dennej práce vrcholových manažérov.

 

Akadémia vznikla vďaka Johnovmu súhlasu a odbornej podpore. Náš rozvojový program, John Blakey Leadership Academy, je plne prispôsobený slovenským trhovým špecifikám. Rovnako rešpektuje aj historické, kultúrne a sociálne prostredie. Garantmi programu sú tí najskúsenejší konzultanti a kouči na Slovensku.

 

V roku 2018 vyškolíme v rámci John Blakey Leadership Academy 12tich vrcholových manažérov. Dnes sa môžete stať jedným z nich.